Energetický štítek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – NOVÁ POVINNOST OD 1. 1. 2009

  • Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy je zcela nový dokument, který vnesl do našeho právního řádu zákon č.177/2006 Sb., který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Plné znění zákona ve znění předchozích změn a změny dané zákonem č.177/2006 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů pod č.406/2006 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, je vyhláška č.148/2007 Sb. Je zohledněn požadavek směrnice 91/2002/EK.

Třída energetické náročnosti

hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m2 .rok)

Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy

  • Historicky byly v České republice požadavky na stavby z pohledu energetické náročnosti dány stanovením minimálních tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, které museli stavebníci dodržet u nových staveb či při rekonstrukcích stávajících.
  • Od poloviny 60. let minulého století byly tyto požadavky upraveny národní technickou normou, přesněji ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Tato norma od svého prvního vydání doznala několikrát aktualizací, jejichž podstatou bylo vždy zejména zpřísnění těchto požadavků.

SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA (HODNOTY U [W(m2 K)]) POŽADOVANÉ/DOPORUČENÉ PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ BUDOVY V ČESKÉ REPUBLICE DLE NORMY ČSN 73 0540 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

Pozn.: Všechny hodnoty platí pro venkovní teplotu -15 °C a vnitřní průměrnou teplotu 20 °C.
*) Požadované/Doporučené/Přípustné pro rekonstrukce

Rozdělení dle požadavků na součinitele prostupu tepla – cihelné obvodové konstrukce (orientační hodnoty součinitele prostupu tepla)

  • Třída klasifikace energetické náročnosti přímo neprokazuje nízkoenergetický ani pasivní dům.
  • Objekty stavěné před 20 lety lze zařadit do třídy E-G, všechny novostavby již musí vyhovět požadavkům výlučně třídy A-C.
  • Jednovrstvé zdivo z veškerých cihelných prvků určených pro obvodové zdivo, které má ve svém programu společnost WINKLMANN s.r.o. lze zařadit do některé ze tříd energetické náročnosti B, C1, C2.
  • Toto cihelné zdivo skvěle izoluje, akumuluje teplo, reguluje kolísání vlhkosti vzduchu a má i dobrou vzduchovou neprůzvučnost.