Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Sádrové produkty > Usazovací hmota MultiGips Ansetzgips

Usazovací hmota MultiGips Ansetzgips

Žádné obrázky

Použití

Usazovací sádra MultiGips (DIY)

Pro usazení sádrových a spojovacích desek jako suchá omítka na zdi.

Usazovací sádra MultiGips je ze závodu namíchané lepidlo na bázi sádry pro usazení sádrových desek (desek ze sádrokartónu), sádrovláknitých desek a spojovacích desek jako suchá omítka na zdi na nosné a nasákavé nástěnné plochy stejně jako na všechny obvyklé podklady pro omítku ve vnitřních prostorách. Velmi vhodná také k usazení profilů pro vnitřní omítku.

Výhody zpracování

  • výborná přilnavost 
  • doba zpracování odpovídá požadavkům praxe

Technické údaje

Kvalita

Lepidlo na bázi sádry podle DIN EN 14496

Sypná hmotnost

cca. 700 kg/m3

Hustota v surovém stavu

cca. 1175 kg/m3

Zrnitost

max 0,20 mm

Výtěžnost mokré malty

cca. 95 l/100 kg

Spotřeba

cca. 5 kg/m2

Doba zpracování

cca. 50 minut

Pevnost v tahu při ohybu

> 3,0 N/mm2

Pevnost v tlaku

> 7,0 N/mm2

Difúzní odpor vodní páry µ

cca. 10

Součinitel tepelné vodivosti l

0,41 W/mK

Chování při požáru

Nehořlavá

Třída stavebních hmot podle DIN 4102

A1

Skladování

cca. 3 měsíce, sucháPaletizace

Obal

Hmotnost (kg)

Papírový pytel s ochranou proti vlhkosti

30

Paleta s 24 pytli

720Winklmann s.r.o. - red line bottom