Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Sádrové produkty > Spárovací hmota Superhaftspachtel kombi

Spárovací hmota Superhaftspachtel kombi

Žádné obrázky

Použití

Tmel s vynikající přilnavostí.

Pro kvalitní tmelový nátěr u suchých stavebních systémů. Výborně se hodí jako sádrový tmel pro normální a špatně nasákavé podklady a k vytvoření vysoce kvalitních dekorativních povrchů ve vnitřních prostorách.

Tmel s vynikající přilnavostí MultiGips je vysoce kvalitní tmel pro výplň spár, nátěrový tmel a tmel pro úpravu povrchů na bázi sádry k zatření spár u sádrokartónů s polokulatou hranou bez výztužného pásku (HRK), resp. zploštělou hranou s výztužným páskem (HRAK) stejně jako u sádrokartónů s ostrou hranou (SKF) a sádrovláknitých desek.

Tmel je vhodný také jako sádrový tmel k zatmelení špatně nebo normálně nasákavých, drsných nebo nerovných povrchů, spár betonových prefabrikátů, drážek a otvorů, k celoplošnému zatmelení betonových ploch, sádrokartónů nebo omítek ve vnitřních prostorách. Jako tmelová omítka pro kvalitu povrchu stupně Q3 a Q4 (vyhlazený) při stavení za sucha a pro omítky. Stejně tak je vhodný k vytvoření vysoce kvalitních, event. zabarvených i dekorativních úprav povrchů ve vnitřních prostorách.

Výhody zpracování

  • obzvláště snadné zatmelení systémů suchých staveb
  • vysoce přilnavý tmel pro výplň spár, nátěrový tmel a tmel pro úpravu povrchů jako jeden výrobek
  • vhodný pro normální a málo nasákavé podklady a i pro betonové plochy
  • snadno se brousí
  • lze s ním vytvářet vysoce kvalitní hladké i dekorativní povrchy.

Technické údaje

Kvalita        

Sádrový tmel podle  DIN EN 13963

Typ

3B/4B

Tloušťka nanášení

0 – 4 mm

Sypná hmotnost

cca. 875 kg/m3

Hustota v surovém stavu

cca. 975 kg/m3

Zrnitost

max 0,20 mm

Výtěžnost mokré malty

cca. 125 l/100 kg

Spotřeba pro nátěr celé plochy

cca. 0,80 kg/m2 a m tloušťky vrstvy

Doba zpracování

cca. 50 minut

Pevnost v tahu při ohybu

> 4,0 N/mm2

Pevnost v tlaku

> 8,0 N/mm2

Difúzní odpor vodní páry µ

cca. 8

Součinitel tepelné vodivosti l

0,32 W/mK

Chování při požáru

Nehořlavá

Třída stavebních hmot podle DIN 4102

A1

Skladování

cca. 6 měsíce, sucháPaletizace

 

Jednotka

Hmotnost (kg)

Papírový pytel

5

Paleta se 120 pytli

600

Papírový pytel

5

Kartón se 126 pytli

630

Papírový pytel s ochranou proti vlhkosti

25

Palety se 40 pytli

1000Winklmann s.r.o. - red line bottom