Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Sádrové produkty > Spárovací, stěrková a malířská hmota MultiGips FSI

Spárovací, stěrková a malířská hmota MultiGips FSI

Použití

MultiGips FSI  je vysoce kvalitní výplňová a spárovací sádra na bázi sádry na stěny a stropy ve vnitřních prostorách z omítky, porobetonu, zdiva, sádrokartonových desek apod. je obzvláště vhodná k vyplnění, zakrytí a vyrovnání trhlin, spár, děr a drážek, k celoplošnému a částečnému vyplnění a vyrovnání spár, k hmoždinkování a usazení držáků armatur a zařízení, ke kutilství a modelářství stejně jako pro řezání, vyrovnávání a uhlazování. Nepoužívejte na sklo, plasty, dřevo, kov a disperzní podklady nebo pod těsné obklady stěn, např. dlaždice apod.

Výhody zpracování

  • univerzální použití v domácnosti i průmyslu k běžnému vyplňování, vyhlazení, modelování a montážním pracím
  • velmi dobře drží a vyplňuje
  • komfortní doba zpracování v délce skoro 1 hodiny

Technické údaje

Kvalita

Vyrovnávací sádra podle DIN EN 13963

Typ

3B

Tloušťka nanášení

0 – 3 mm

Sypná hmotnost

Cca. 700 kg/m3

Objemová hmotnost

Cca. 900 kg/m3

Zrnitost

Max 0,20 mm

Výtěžnost mokré malty

Cca. 125 l/100 kg

Spotřeba jako plošné vyrovnání na m2 a mm tloušťky vrstvy

Cca. 0,90 kg

Doba zpracování

Cca. 50 minut

Pevnost v tahu za ohybu

≥ 2,5 N/mm2

Pevnost v tlaku

≥ 4,0 N/mm2

Difúzní odpor vodní páry µ

Cca. 8

Součinitel tepelné vodivosti l

0,30 W/mK

Chování při požáru

Nehořlavá

Třída stavebních hmot podle DIN 4102

A1

Skladování

Cca. 6 měsíce, sucháPaletizace

Obal

Množství náplně (kg)

Množství obalů na paletě

Hmotnost palety (kg)

Papírový pytel

1

576

576

Papírový pytel v lepenkovém obalu

2,5

216

540

Papírový pytel

5

120

600

Papírový pytel v lepenkovém obalu

5

100

500

Papírový pytel s uchem

10

60

600

Papírový pytel

25

40

1.000Winklmann s.r.o. - red line bottom