Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Sádrové produkty > Sádrová stěrka MultiGips CasoFill UNI

Sádrová stěrka MultiGips CasoFill UNI

Žádné obrázky

Použití

MultiGips CasoFill Uni je stěrková sádra pro ruční nebo strojové zpracování ve vnitřním použití na celoplošné stěrkování savých stěn jako jsou masivní sádrové stěnové panely, pórobetonové nebo vápencové desky. Je také vhodný k zaplňování trhlin, spár a prasklin, stejně tak k uhlazování a přetahování starých a nových omítek. Není vhodný k stěrkování sádrových desek a vláknitých sádrových desek (u těchto povrchů je vhodné použít MultiGips CasoFill Super 50 nebo MultiGips CasoFill FK2).

Přednosti zpracování

  • dobře vyplňuje
  • beze zbytku vyhladitelný
  • na savých omítkových podkladech i bez základního nátěru se nevznítí
  • jak pro ruční tak i strojové zpracování

Technické údaje

Kvalita

Plošná stěrka

Vrstva nánosu

0 – 4 mm

Hustota sypké hmoty

cca. 800 kg/m3

Hustota surové hmoty

cca. 850 kg/m3

Zrnitost

max 0,20 mm

Využití na vlhkou omítku

cca. 130 l/100 kg

Spotřeba jako plošná stěrka na m2 a mm vrstvy nánosu

cca 0,75 kg

Doba zpracování

cca 90 minut

Pevnost v tahu při ohybu

≥ 1,3 N/mm2

Pevnost v tlaku

≥ 2,2 N/mm2

Koeficient odolnosti difuze vodní páry µ

cca. 5

Tepelná vodivost

0,28 W/mK

Chování při požáru

nehořlavá

Třída stav. látek dle DIN 4102

A1

Skladování

cca 3 měsíce, sucháPaletizace

 

Obal

Hmotnost (kg)

Papírový pytel s ochranou proti vlhkosti

25

Paleta se 40 pytli

1 000Winklmann s.r.o. - red line bottom