Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Keramické překlady > Keramické překlady ploché (spřažené)

Keramické překlady ploché (spřažené)

Použití

Po spřežení s tlakovou zónou  se používají jako nosný prvek nad otvory ve stěnových konstrukcích.


Technické údaje

Dodávají se v délkách 1,00 - 3,00 m při hmotnosti 16,66/21, 43/26,66 kg/bm.

rozměry překladů (š / v / d)

  • 115 / 71 / 1000 - 3000 mm             
  • 145 / 71 / 1000 - 3000 mm  
  • 175 / 71 / 1000 - 3000 mm          

Další technické údaje

Způsob montáže   (keramické překlady ploché)

Ø  keramické překlady se ukládají tak, že keramický žlab musí být vždy dole

Ø  keramické překlady se ukládají do maltového lože  (odkaz na obrázek s překlady)

Ø  horní hranu keramického překladu (zdrsněná betonová plocha) nutno před nadezdíváním nebo nabetonováním pečlivě očistit a řádně navlhčit

Ø  keramické překlady musí být při montáži podepřeny podpěrami ve vzdálenosti < 1.00 m, podpěry musí být ponechány tak dlouho, dokud tlaková zóna nedosáhne potřebné pevnosti   (odkaz na obrázek s překlady)

Ø  je nutno dbát na to, aby překlad byl uložen po obou stranách ve stejné délce uložení (Pozor: dovolené zatížení je závislé na délce uložení (odkaz na obrázek s překlady)

Ø  překlady možno ukládat vedle sebe, pokud šířka tlačené zóny obsáhne celkovou šířku překladů, tlačenou zónu může tvořit:

1)      zdivo

2)      beton (min. beton C12/15 [B15])

3)      zdivo + beton

(Upozornění: zdivo nebo beton ležící nad pozedním věncem nebo nad stropní deskou nelze započítat do výšky tlačené zóny)

Ø  při nadezdívání je třeba dbát na tyto zásady:

-        je nutno zdít na plně maltovanou ložnou spáru a kompletně vyplnit svislé spáry

-        malta musí být min. pevnosti M 2,5

-        jako kusové stavivo pro tlačenou zónu lze použít:

a)        plné nebo děrované cihly (plocha otvorů menší než 50 % ložné plochy cihly)

b)        vápenopískové cihly plné/děrované min P15

c)        lehké betonové tvárnice dle DIN 18152 (v odpovídající ČSN 72 3181 (05/1980) nejsou LBT s pevností min. 15 MPa uvedeny)

d)        kusové stavivo dle odst. a) – c) musí mít min. pevnost v tlaku 15 (MPa)

-        samotné tažené pásy (tj. samotné prefa-překlady bez tlačené zóny) nesmí být  bezprostředně zatíženy lokálním zatížením osamělým břemenem

Ø  pro trámové nebo žebrové/trapézové stropy nutno v oblasti překladu vytvořit roznášecí lavicí ze železobetonu

Ø  poškozené tažené pásy (prefa-překlady) se nesmí použít

Ø  překlady lze použít pro užitné „převážně nepohyblivé zatížení“, tj. běžné rovnoměrné zatížení budov, bez zatížení např. stropních desek od přistávajících letadel, od dynamického zatížení stroji, zatížení automobilovým provozem, vysokozdvižnými vozíky apod.

Ø  keramické překlady se trvale označí dle DIN 1045 odst. 19.6 např. značkou vyraženou do keramického žlabu s vyznačením výrobce a čísla typu


Paletizace

Dodáváme v požadovaném množství.

Není nutné objednávat po ucelených paletách.Související dokumenty

Keramické překlady spřažené TL

Winklmann s.r.o. - red line bottom