Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header O firmě
Winklmann s.r.o. - top header Obchodní partneři
Winklmann s.r.o. - top header Reference Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Kontakty Winklmann s.r.o. - top header
Winklmann s.r.o. - top header Winklmann s.r.o. - top header
Skip Navigation LinksMenu levé > Produkty > Hurdis > Hurdisky

Hurdisky

Použití

HURDISKY - ploché tenkostěnné cihelné prvky pro vodorovné konstrukce

 • v obytných budovách, zemědělských a průmyslových objektech
 • strop nesmí být vystaven dynamickému zatížení
 • prvky byly certifikovány v TZÚS Brno, číslo certifikátu 204/C5a/2009/060-030385
 • stavební technické osvědčení č. 060 - 030381 na Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky, jmenovitého průřezu 80/250 a 60/250 mm vydal Technický a zkušební ústav Praha s.p., pobočka Brno, dne 28. srpna 2009
 • při provádění stropů musí být bezpodmínečně dodržen technologický postup montáže

Technické údaje

 • rozměry:

jmenovitý průřez:            60/250 mm

                                         80/250 mm

délky:                600/700/800/900/1000/1100 mm

 • varianty:

čtyřdutinový prvek se svislými nebo kolmými čely;

boční stěny svislé nebo ve tvaru pera a drážky

 • hmotnost inf.:

tl. 6 cm                        34 kg/m2

tl. 8 cm                        45 kg/m2

 • únosnost v ohybu:

Fck = min. 5 kN

 • nasákavost:

min 12 %


Další technické údaje

ZPŮSOB ULOŽENÍ

 • tzv. německý strop (bez patek) na I-nosníky, nosné zdi, trámy průvlakyWinklmann s.r.o. - red line bottom